הרב יובל אשרוב – אהבה וזוגיות

את השיעור המלא ועוד מאות שיעורים של הרב יובל אשרוב ניתן למצוא באתר 'בסוד הדברים' besodh.com
קישור לשיעור המלא https://www.besodh.com/index.php?option=com_zoo&Itemid=155&item_id=952&view=item

שיעור לקראת ט"ו באב יום האהבה העברי,
"לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים וט"ו באב" אומרים חז"ל, אך למה? מה מסתתר מאחורי המשפט המפוצץ הזה, שמרים יום שאפילו איננו חג, למעלת היום הגבוה בשנה?
הסוד של היום הוא חיבור.
אחרי פירוד גדול מתחיל מהלך חדש של חיבור, של תולדות.
כדי לאפשר את אותו חיבור מחודש אנו נדרשים למחילה, אנו נדרשים לוותר על הכעס והמירמור בעקבות כשלונות, אכזבות, נפילות, וחורבנות העבר ולהיות מוכנים להתחיל מחדש. לצאת בלבן זך וטהור ולחולל בין הכרמים, להיות מוכנים להתחיל חיים חדשים, וחכמי הקבלה מלמדים כי "יתרון האור מן החושך", דווקא אחרי החושך, האור זך יותר, מתוק וממלא יותר. אז איך להתחבר ליום המופלא הזה? בשיעור שלפנינו

Related Posts
Leave a reply