הרב יובל אשרוב – אמת ושקר – עבודה בין קטבים

את השיעור המלא ועוד מאות שיעורים של הרב יובל אשרוב ניתן למצוא באתר 'בסוד הדברים' besodh.com
השיעור המלא https://www.besodh.com/index.php?option=com_zoo&Itemid=155&item_id=944&view=item

"חותמו של הקב"ה אמת", כלומר, אחרי החותמת אין כלום, זו 'השורה התחתונה'.
אמת היא מידה שאינה מתפשרת, או שהחולצה שאני לובש כחולה או שלא, האמת אינה תלויה בראיה אישית של הצופה, במידה ואחד אומר שהיא כחולה והשני אומר שירוקה רק אחד יכול להיות צודק. אם כן להיות דבוק ב'אמת' משמע להיות דבוק במציאות.

בחיינו אנו חושבים שמטרת חיינו, משמעות החיים הם דבר מסוים שעלה במחשבתינו, אולם למעשה הם דבר אחר לחלוטין. כדי לא לבזבז את חיינו ברדיפה אחרי מטרות שווא, עלינו להתחבר, או לכל הפחות לעשות את השתדלות חיינו לגלות ולהדבק באמת.
איך מתעוררים, פוקחים עינים למציאות שסביבינו, ומזהים את המכשולים המונעים אותנו מלראות את האמת, בשיעור שלפנינו.

Related Posts
Leave a reply