זוהר מועדים – פסח. לעולם מעדיף לשמש בחסדים מכוסים…

הרב אברהם מרדכי גוטליב
זוהר מועדים – פסח. לעולם מעדיף לשמש בחסדים מכוסים…

Related Posts
Leave a reply