הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס יט-כא | מתקדמים | שיעור 7

שאלות חזרה בזהר הסולם עמודים יט-כא
1. מהי הכוונה שאשה רעה היא "צרעת לבעלה"?
2. כיצד ובאיזה אופן קשור ליבמה הכתוב "גם ציפור מצאה בית ודרור קן לה אשר שתה אפרוחיה"?
3. כיצד מפרש הזוה"ק "אשה אחת ילדה במצרים שישם רבוא בקרס אחת"?
4. כיצד הטיפשים וכיצד החכמים מפרשים את הכתוב "ביצה אחת הפילה שישים כרכים כי ביצה באה שנפלה מעוף שפרח באוויר והכתה שישים כרכים אלו"?
5. מתי ומדוע קרא למשה "בשגם" ומתי ומדוע קראו "שגם"?
6. מהו "קב חרובים" שרב פדת שהשעה הייתה דחוקה לו הסתפק בה מערב שבת לערב שבת?


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

Related Posts
Leave a reply