הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס לז-לט | מתקדמים | שיעור 13

שאלות חזרה בזוהר פנחס לז-לט
1.מהם אותם שופרות שבתקיעה שלהם קשרק קשק וקרק מתקנים ומזרזים את הגאולה?
2. מהו החשבון לגאולה שאומר באות קו' של אלף רעב מהחורבן או מסוף האלף הרביעי שתהיה הגאולה?
3. מהי תשובת רבי שמעון לרבי אבא לשאלתו מדוע שיקה לצדיק כדי להציל את הרשעים שהרי כתוב בעוון רשעים רינה?
4. מדוע יש באותו דור צדיק אחד שנלקה וצדיק אחר שטוב לו אינו חולה ופרנסתו טובה וכדומה וזה תמוהה עוד יותר ממה שאומר שאם יש צדיק וטוב לו הוא משום שהקב"ה אינו דואג לכפר על העולם הייתכן כזאת?


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

Related Posts
Leave a reply