הסתכלות רוחנית על משבר הקורונה – הרב יובל אשרוב – בסוד הדברים

שיעורים והרצאות נוספות של הרב יובל אשרוב ניתן לראות באתר שלו 'בסוד הדברים'
https://www.besodh.com/

Related Posts
Leave a reply