אשמנו? בגדנו?
הרב אברהם מרדכי גוטליב
מתוך שיעוריו בב"ב