הרב אברהם מרדכי גוטליב
ברכת שלום, סעודת ר"ח כסלו התשע"ח