גודל התענוג כגדלות המלך – הרב אברהם מרדכי גוטליב
מתוך שיעורי הרב בקרית אונו