"גם זו לטובה" – "קצרים" מאת הרב אברהם מרדכי גוטליב
מתוך שיעוריו בקרית אונו.