האם ישנה חשיבות בלימוד חכמת הקבלה לנשים?
הרב אברהם מרדכי גוטליב.
מתוך פרוייקט שאלות מהציבור הרחב.