האם ניתן לפתור משברים אישיים ע"י הקבלה?
הרב אברהם מרדכי גוטליב.
מתוך פרוייקט שאלות מהציבור הרחב.