שאלות חזרה בזוהר ואתחנן סז-סח
1. כיצד בנוי עולם אצילות?
2. כיצד מתקיים הקשר בין ז"א לאצילות?
4. כיצד בנוי גופו של אדם הראשון תרם החטא וכיצד מקבל נשמתו?
5. מה קרה לבחינת אדם הראשון לאחר החטא?


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt