בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

שאלות חזרה בזוהר חדש אחרי מות לא-לג
1.מדוע בכל סעודה של שבת ישנם יב חלות על מה זה מצביע?
2. אילו ב שינויים יש בין חול לשבת?
3. מדוע צריכים לקבל ממן בשבת שהוא מישסות בזמן שאפשר לקבל הארת אוא שהם גדולים יותר והרי קטן מתבטל בפני גדול?
4. מה ההפרש העיקרי בין מוחין דשבת לחול וכיצד מעבירים את המוחין דחול למוחין דשבת?
5. הסבר את השמות איק בכר גלש דמת וכן הלאה?
6. כיצד המלאך בואל הופך לרפאל וכיצד השם רפאל יוצא מתפילתו של משה על מרים?
7. מדוע שולחן שלא נקרב בין השניים שהם מיכאל וגבריאל אינו שולחן של שבת?

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il