בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

שאלות חזרה בזוהר חדש אחרי מות מג-מה
1.במה מיוחד קו אמצעי וכיצד זה מתבטא שיש לו הארה מחודשת שעומדת בפני עצמה ביחסים בין בני אדם וגם ביחסים בין ב רצונות בבני אדם?
2. אילו ב בחינות יוצאים בז"א ומה הכוחות העליונים באו"א שהם שורשם בעליונים?
3. כיצד יוצאים החג'ת והנה'י וכיצד הם קשורים לישס"ות?

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il