בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

שאלות חזרה בזוהר חדש אחרי מות מ-מב
1.מה תפקיד העולמות שבהם מתהלך הקבה מהי סוד ההליכה הזאת וכיצד קשור זה לאדם?
2.מהיכן מתחילים העולמות ומדוע הם בבחינת בריאה ולא האצלה?
3. מהו סוד עבודת ג 'הקוים בנפש האדם ומדוע נצרכת עבודה זו לצורך גילוי אפילו הקטן ביותר?
4. מהו סוד המנעולא והמפתחא שבקו אמצעי ומהיכן לוקח כוחות אלו?

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il