בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

שאלות חזרה בזוהר חדש אחרי מות לז-לט
1.מיהו הנקרא דל ומדוע הדלות עלולה להובילו שחוטא לפני הקבה?
2. במה זוכה מי שנותן צדקה לאותו דל?
3. כיצד למדנו ממעשה איוב שאין הקבה חושב לו חטא כאשר הוא בריב עם הקבה בזמן דלות?
4. מדוע חשוב להשאיר בן בעולם שילך בדרך תורה הסבר זאת דרך החלום שמספר לנו הזוהר הקדוש מאות קד והלאה וכן את מעשה החולם ותוצאותיו?

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il