בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

שאלות חזרה בזוהר חדש חקת א-ב
1.מדוע נקרא הר ההר תורה שבעל פה ומה תפקידה של תורה זו ביחס לתורה שבכתב כיצד זה פעול בעבודת האדם?
2. מה הכוונה שבני ישראל הלכו מהר ההר ומה התוצאה שקרתה שהלכו משם?
3. מה המובן לכך שהסתלקות אהרון היא זו שאפשרה להדבקות בנחש עקלתון ששלט עליהם שהוא בחינת עמלק ובאיזה דרך אפשר לשלוט עליו חזרה?

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il