בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

שאלות חזרה בזוהר חדש חקת ד-ו
1.מדוע שולח השם בעם את הנחשים והשרפים מה גורמים להם נחשים אלה?
2. מדוע שחטאו דברו באלקים ובמשה ושחזרו בתשובה דברו בהויה ובמשה?
3. מהי הדרך הלא ראויה שאם מתעסקים בדרך זו בתורה אז מביאים על האדם מלמעלה את הנחש?
4. כיצד אפשר להבין שניסיון זה רוממות?
5. מהו הכוח בדרך שהוא עליון על הכל על פי אות יא?
6. כיצד ישראל העלו את המלכות לבינה?
7. אילו יב מדרגות יב מתנות עליונות ניתנים מהבאר הקדושה הנקראת ירושלים וכיצד זה קשור לנשא אישה?

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il