ש.ב זוהר
1. מדוע ביום השבת אין מוצאים את הלחם מן השמים בשדה?
2. מדוע השפעת היסוד למלכות דזא נקראת אהבה קטנה?
3. הסבר את ב' הפירושים מהו תוכו רצוף אהבה, והראה את הקשר בין הפירושים
4. מה היחס בין יוסף לבינימין ומדוע משאת בנימין 5 ידות על אחיו ומדוע יוסף הביאו מחדרו