בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

שאלות חזרה בזוהר חדש חקת טז-יח
1.כיצד ההסבר על הכתוב "משכני אחריך נרוצה" על בחינת יוסף ואחיו?
2. מאין לנו שאחיו של יוסף אהבו אותו למרות שמכרו אותו ומתי זה קרה?
3.מהו שכתוב אל תראוני שאני שחרחורת האם חס ושלום התורה גזענית?
4. מה הפיס דעתם של בני ישראל לאחר שכתוב "ויאנחו בני ישראל" ראה אות ס' ?
5. מה תפקיד הנשיקות מתי הן נכונות ומתי הן עלולות לייצר נזק רב כמו בשבירת הכלים וחטא אדם הראשון דהיינו מתי רוחניות יכולה להיות מזיקה מאוד?
6.הסבר בהרחבה את הכתוב "רחש ליבי דבר טוב אומר אני מעשי למלך" הבא לפחות שני פירושים?


ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il