בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

שאלות חזרה בזוהר חדש חקת יט-כא
1.מתי כתוב דודים בלשון רבים ומתי ידידות בלשון יחיד?
2. מהו שתו ושיכרו דודים הרי אסורה השיכרות?
3. מה הטעם שנמשך השמן הטוב לאברהם ומדוע כתוב בו ואגלה עם ה?
4. במה ברך השם את אברהם במושג בכל?
5. מה ראה משה בצרות העתידים לבוא לעולם וכיצד יש לפתור אותם?


ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il