1. כתוב בלכתם ילכו ובעומדם יעמודו, על מי מדובר ומה ההבדל בין ב' המצבים הללו?
2. מדוע בהנשאם מעל הארץ גם אלו האופנים מסתלקים עימהם?