1. כיצד התנועה של החיות נעשית מי קובע את התנועה?
2. מהו שנאמר קדוש קדוש קדוש ג' פעמים?
3. מדוע כתוב דמות החיות מראה כגלחי אש בוערות ולא דמות החיות?
אגב כך הסבר מהו גחלי אש.
4. מי היא המתהלכת בין החיות?