א. מה היחס בין נוגה לחשמל?

ב. מי הם הד' החיות שבמלכות ומי הם ד' החיות של ז"א, מה היחס ביניהם מי קובע מהם את הדמות של האדם ומי את הצלם?

3. כיצד ניתן להסתכל דרך החשמל ומה ההבדל בין יחזקאל שכתוב אצלו וזה מראיהן לעומת משה שדעתו לא היתה מתבלבלת שהגיע לחשמל.

4. מהו כל דממה דקה?

5. מדוע למרות שהחיות כלולות זו בזו נעשה דמות אחת שנקרא אדם?