1. מה הכוח שעוזר לאדם לעשות תיקון למרות הנשמה הערטלאית שנדבקת בו
2. מי הם הנשמות הערטלאיות?
3. היכן נדבקות הרוחות והכוח של ב' הרוחות ושל שבתאי היום השבת?