הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת תרומה | שיעור 4 | מתקדמים | י-יב