חלק ח – תרלג – תרלד – שיעור 19
1. עולם אצילות בהיותו רשימות מעולם הנקודים שהיו צריכים לצאת כפרצוף אחד ורק לסיבת חיזוק הפרסה יצאו כפרצופים נפרדים ניתן להסתכל עליהם גם כפרצוף אחד.
2. בהסתכלות על עולם האצילות כפרצוף אחד הם מתחלקים לשורשי מוחין שהם עתיק וא"א מוחין שהם או"א וישסו"ת ומקבלי המוחין שהם זו"ן.
3. עתיק הוא פרצוף המקשר בין עולם א"ק לבין עולם האצילות בהיותו כזה הוא צריך להיות הן עם השלמות של עולם א"ק והן עם המגבלות של עולם אצילות.
4. עתיק יוצא בדומה לס"ג בצורה שלימה בצ"א שכפי ששם בינה הייתה חלק מהראש כך גם אצלו היא חלק מהראש.
5. כדי שעתיק ישמור על שלמותו וגם יהיה קשור לעולם הנקודים הוא צריך נקבה שתהיינה בה ב' התכונות שמצד אחד אין בה פגם ומצד שני היא שייכת לעולם הנקודים. מי שמקיים את ב' תנאים אלו היא הנקבה שהיא גו"ע דכתר שלא היה בה פגם ולא ביטול והיא שייכת לעולם הנקודים.
6. בא"א יש יציאת הבינה מהראש בגלל המגבלות שיש בעולם האצילות כדי שלא יארע שוב שבירה.
7. בינה לוקחת לתקן את אח"פ דכתר שזה אמנם מדריגה גבוהה אבל יש בה כבר פגם היות וירדה למטה ממסך דראש לאחר השבירה.
8. אגב ההבחנה בין הנקבות של א"א ושל עתיק הזכיר לנו שיש הבחנות גם בין הנקבות של אבא שנפגם פחות מאמא והיא נפגמה פחותו מז"ת דנקודים.