חלק ט, שיעור 5, עמודים תשל"ט – תש"מ
1. נקבה נקראת מקום לתיקון, זכר נקרא בחינת המתקן. והן גם נקראים תחתון ועליון.
2. כל פעם שיש נקבה שרוצה להתקן, היא צריכה לעלות ביקוש לתיקון. היא לבד לא יכולה לעלות ביקוש, אם היא לא קשורה למדרגה של גדלות שיכולה להעלות אותה.
3. אח"פ דכל עליון טמונים במקום גו"ע של תחתון והיות ונמצאים באותו מקום – יש ביניהם השוואת צרוה ונקראים שהם מאוחים זב"ז
4. כשהעליון עולה לבקש על הגדלות שלו שנקראים אחוריים, דהיינו על האח"פ שלו, היות והיה מאוחה עם רשימות של גו"ע של התחתון, לכן מעלה גם אותם לעלי עליון. ושם הם נקראים אחים בכורים.
5. האח"פ נקרא האח הבכור והוא הכלי המעלה מ"ן וגו"ע הם האח השני שעולה למ"ן בזכות האח הבכור.
6. התחתון לא מתעבר בעלי עליון אלא רק בעליון לאחר שמקבל תיקון לאח"פ שלו.
7. כל נקבה או כל מקום לתיקון נקרא ב"ן וכל מקום שמתקן נקרא מ"ה.
8. כל הסדר הזה של עלית מ"ן ע"י העליון מתקיימת עד גמר תיקון עד שיתוקנו כל הפגמים שנוצרו כתוצאה מהשבירה וחאה"ר ואז יבולע המוות לנצח.


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il