1. כדי לבנות את העובר בתוך הרחם צריכים למ"ן דוכרין ומ"ן נוקבין.
.2 מיין דוכרין באים למעלה מטבור דא"ק והם מציינים את הכוח של השלמות של האור שבא מצמצום א' בסוד שם מ"ב הבנוי מגלגלתא ע"ב ס"ג.
3. מלמטה דהיינו מצד הביקוש הנקרא מ"ן בא מהשם אהי-ה בסוד שם מ"א שיכול להיות מושלם רק ע"י אותו אור של מים דוכרין שבא מלמעלה ולכן הוא מסומן במ"א כדי להגיד שהשלמות שלו היא רק עם הכולל שהוא לעתיד לבוא.
4. העובר בנוי מב' דלתות וב' צירים כאשר תפקיד הציר בא ממיין נוקבין מצמצום ב' ומדלתות שבאות ממיין דוכרין מצמצום א'.
5. זה שלדלת וציר הא' שבא עם דלתות שבא מצמצום א' וכן שבדלת וציר הב' יש ציר שבא מצמצום ב' זה בסוד התתכללות שהדלתות וד' העליונה הם התכללות והציר בד' התחתונה העצם.