1. ישסות נקראים אלוקים וגם אהי-ה מתי כך ומתי כך?
2. כאשר מדובר על הדינים של בינה אז הם ד' כפול 30, כאשר מדובר על הדינים של ישסות הם ה' כפול 24