האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
הזמנה לשיעור נקודות של אור עם סדרת השיעורים החדשה
השיעור בתאריך 26-06-2018