בית מדרש ללימודי קבלה ופנימיות התורה בדרך אשלג בראשות הרב גוטליב