האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
בית מדרש ללימודי קבלה ופנימיות התורה בדרך אשלג בראשות הרב גוטליב