האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
ברכת שלום
בית מדרש ללימודי קבלה ופנימיות התורה בדרך אשלג בראשות הרב גוטליב