האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
https://chat.whatsapp.com/8pSeIH4VPshApIdLJn5rOw
ברכת שלום / פנים מאירות
בית מדרש ללימודי קבלה ופנימיות התורה בדרך אשלג בראשות הרב גוטליב