הסבר מופלא מאת הרב אברהם מרדכי גוטליב שליט"א .
על ענייני חורבן בית המקדש ובנין בית המקדש על פי חכמת הקבלה ופנימיות התורה בשיטתו של "בעל הסולם" הרב יהודה הלוי אשלג.
הדרכה כיצד אנו אמורים לבנות את בית מקדשינו ניתנו לנו ע"י רבותינו הקדושים בכל הדורות , ראשונים ואחרונים אך רבותינו הקדושים הסתירו את דבריהם ודיברו רק ברמזים עמוקים כיצד להגיע אל המלך ה' יתברך .
כעת נפתח לנו פתח עצום כיצד להגיע אל המלך ולבנות שוב את בית המקדש החרב ע"פ עצותיהם של קדושי עליון : "בעל הסולם" – ר' יהודה הלוי אשלג זיע"א , "הברכת שלום" – ר' ברוך שלום הלוי אשלג זיע"א וממשיך דרכם אדמו"ר שליט"א – ר' אברהם מרדכי גוטליב היו'.
בהצלחה רבה לכל בית ישראל , שנזכה לביאת משיח צידקנו במהרה .