מדוע עלינו להתגלגל לעולם הזה פעם אחר פעם?
הרב אברהם מרדכי גוטליב.
מתוך פרוייקט שאלות מהציבור הרחב.