מהיכן יכול האדם לקבל את הכוחות להתגבר על קשיי היומיום?
הרב גוטליב בשיחה קצרה