שיעורו השמיני של הרב אברהם מרדכי גוטליב בקרית אונו
בנושא: "הגוף והנשמה"