הרב אברהם מרדכי גוטליב
זהר על בראשית א, אותיות ריז-רכא