האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
זהר על בראשית א, אותיות רכט-רלא
ברכת שלום