האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
זוהר על בראשית א', אותיות שז'-שח'
ברכת שלום
15-11-2018