האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
זוהר על בראשית א', אותיות רעד'-רעו'
ברכת שלום
29-11-2018