האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
זוהר על בראשית א', אותיות רצג'-רצה'
ברכת שלום
13-12-2018