האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
זוהר על בראשית א', אותיות שי'-שיא'
ברכת שלום
22-11-2018