האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
זוהר על בראשית א', אותיות שכא'-שכג' ברכת שלום
26-12-2018