האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
זוהר על בראשית א', אותיות רעד'-רעו'
ברכת שלום
10-01-2019