האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
זוהר על בראשית א', אותיות שמ'-רמה'
ברכת שלום
24-01-2019