האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
זוהר על בראשית א', אותיות שסא'-שסו'
ברכת שלום
28-02-2019